De wedstrijd

Wist je dat het aanmoedigen van wetenschappelijke samenwerking één van de principes is in het Antarctisch Verdrag werd opgenomen? Dit verdrag bepaalt alle activiteiten op Antarctica en waakt over het behoud van de natuur daar.

Antarctica biedt erg veel opportuniteiten voor onderzoek, maar in zo’n unieke omgeving werken brengt ook veel uitdagingen met zich mee.

Houd je doel in het achterhoofd: ontwerp een experiment dat werkt in je omgeving thuis, maar dat een ander resultaat zou opleveren op de Zuidpool.

Bedenk wat er verschillend is aan de Zuidpool: lage temperaturen, hoogte, afzondering, de beschermde natuur...

Bekijk hieronder het tijdschema en de regels van de South Pole Experiment Contest. Vragen over de deadlines en het wedstrijdreglement kan je adresseren aan SPexperiment@icecube.wisc.edu.

 

Tijdschema voor de wedstrijd

·      Dien je project in voor 10 November

·      De jury selecteert voor 15 November één experiment per land.

·      De geselecteerde experimenten zullen op de Zuidpool uitgevoerd worden door onderzokers in het IceCube project en PolartTREC leraar Lesley Anderson gedurende de zomer van 2017 -2018 op de zuidpool (november 2017 – februari 2018). Je zal hen kunnen volgen op de sociale netwerken van IceCube: Facebook en Twitter, alsook op Lesley’s PolarTREC dagboek.

·       De resultaten van de South Pole Experiment Contest worden voorgesteld in een virtuele presentatie in april 2018.

 

Het Wedstrijdreglement

Lees dit grondig door!

Het doel van deze regels is om de veiligheid van de studenten en IceCube medewerkers te garanderen tijdens het uitvoeren van de experimenten. Ze willen ook het belang van ethiek  in wetenschappelijk onderzoek aantonen. We raden je aan om je werk aan te pakken met structuur en veiligheid in je achterhoofd, net als elke professionele onderzoeker zou doen. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot het diskwalificeren van het project. We houden het recht voor om een experiment niet uit te voeren aan de Zuidpool in het geval van onvoorziene omstandigheden.

 

Voorwaarden voor deelname:

 1. Deze wedstrijd is open voor groepen studenten uit België, Duitsland en de Verenigde Staten.
 2. De groep studenten kan een volledige klas of een kleiner team inhouden, maar moet ten minste vier studenten omvatten.
 3. De wedstrijd staat open voor leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs en leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar middelbaar onderwijs
 4. Elk team kan slechts één experiment indienen en elke student kan slechts deel uitmaken van één groep.
 5. Groepen moeten het volledige registratieformulier invullen voor de opgegeven data, inclusief de samenvatting van het project en het laboverslag.
 6. Alle materialen moeten in het Frans of Nederlands ingediend worden voor deelnemers uit België, in het Duits voor deelnemers uit Duitsland en in het Engels of Spaans voor deelnemers uit de Verenigde Staten.

 

Het experiment:

 1. Elke groep zal een experiment indienen dat werkt in de buurt van de school van de deelnemers, maar dat een verschillend resultaat zou geven wanneer het herhaald wordt aan de Zuidpool.
 2. Het experiment moet een wetenschappelijke inhoud of procedure bevatten.
 3. Experimenten mogen de veiligheid van de personen op de Zuidpool niet in gevaar brengen.
 4. Experimentele projecten met levende of dode planten, dieren of insecten zijn verboden. Dit omvat ook micro-organismen en zaden.
 5. De activiteiten die nodig zijn om het experiment aan de Zuidpool uit te voeren zullen in totaal niet meer dan drie uur innemen. Deze tijd kan verdeeld worden over verschillende dagen (bv. 15 minuten per dag)
 6. Het gebruik van aerosols of eender welk gas onder druk is verboden.
 7. Er zijn geen open vlammen toegestaan (bv. een kaars of bunzenbrander) Andere warmtebronnen (bv. een waterkoker of kookplaat) kunnen gebruikt worden, maar moeten goedgekeurd worden. Vraag het zo snel mogelijk na!
 8. De volgende groepen chemische stoffen zijn verboden:
  1. Carcinogene, mutagene of teratogene producten, zoals benzeen en derivaten, PCB’s, dioxines of producten met een hoge toxiciteit, zoals arseen of derivaten, cyanide, kwik (ook in de vorm van een thermometer), etc.
  2. Explosieve producten of andere chemische verbindingen die behoren tot een klas van stoffen met risico op spontane exotherme reacties of reacties die een gas vrijstellen.
  3. Producten met een hoog risico op ontbranding, zoals vluchtige oplosmiddelen, aceton, methanol, ethanol, ethers of reactieve metalen of hun derivaten, zoals natrium of magnesium en ontvlambare gassen zoals alkanen (bv. propaan) of corrosieve en zeer reactieve elementen zoals chloor en waterstof.
  4. Chemische stoffen of mengsels die sterke geuren voortbrengen, waaronder vluchtige zwavelverbindingen zoals zwavelwaterstof of thiolen.
  5. Illegale stoffen zoals amfetaminen, barbituraten, cocaïne, morfine, …
  6. Radioactieve stoffen, radio-isotopen en producten die ioniserende straling voortbrengen.
 9. Hoewel er een verbazingwekkend grote variatie aan voorraden en materiaal te vinden is op de Zuidpoolbasis, is het goed om vooraf even na te gaan of wat jij nodig hebt voor je experiment er effectief aanwezig zijn. Je kan dus in veel gevallen gebruik maken van de dingen die je meestal in een labo of woonplaats kan vinden zoals, vraag het ons gewoon even vooraf zodat we kunnen nagaan of het er is:
  1. Labomateriaal: erlenmeyers, multimeter, etc.
  2. Sportmateriaal: golfbal, volleybal, ski’s etc.
  3. Keukengerei: potten en pannen, etc.
  4. Bouwmaterialen en gereedschap: schop, hamer, etc.

 

 

Intellectuele eigendom

 1. Elke vorm van plagiaat (het lenen van andere auteurs zonder het origineel te vermelden) zal leiden tot diskwalificatie, hoe klein de inbreuk ook is.
 2. Deelnemers machtigen de organisatoren om gebruik te maken van de titel, namen van de auteurs, tekst, foto en videomateriaal in het project. Deze machtiging wordt uitgebreid tot opname in de pers.
 3. Het project blijft de intellectuele eigendom van de auteurs. Houd er rekening mee dat inhoud en beelden gedeeld met IceCube, publiek kunnen gemaakt worden en dat dit een toekomstige patentaanvraag kan compliceren.

 

 

Jury

In elk deelnemend land zal een jury de projecten in een enkele ronde beoordelen. In België en de Verenigde Staten zal de jury tweetalige leden bevatten (Frans/Nederlands en Engels/Spaans). De jury zal bestaan uit een leraar, een senior IceCube onderzoeker, een specialist in wetenschapscommunicatie, een jonge onderzoeker die op de Zuidpool werkte of zal werken en mogelijke andere vrijwilligers met relevante expertise.

 

De jury zal elk project beoordelen volgens deze criteria:

• de wetenschappelijke motivatie van het project

• originaliteit

• haalbaarheid en conformiteit met het wedstrijdreglement

• de kwaliteit van het laboverslag